Snow White theme birthday cake 🍎#snowwhite#cake#birthday#kimsconfections#bakery

Describe your image.